Управление на годишен план

On 6 August 2014 by modeles-excel

Présentation du fichier

Този файл се използва за управление на годишното планиране и признават позира отпуск, отработени часове в продължение на няколко години с френските празници като комбо. Възможност за управление на дванадесет отсъствие кодове, определяне и осъществяване на лична цикъл на работа по график, създаде модел и годишна справка от деня от седмицата, изземване на комбо от график, генериране на кон по график на две години.

Auteur :

Capture(s) d’écran :gestion_planning_annuel gestion_planning_annuel Planning_Annuel_Septembre Planning_Annuel_Octobre Planning_Annuel_Novembre Planning_Annuel_Modele Planning_Annuel_Mars Planning_Annuel_Mai Planning_Annuel_Juin Planning_Annuel_Juillet Planning_Annuel_Janvier Planning_Annuel_Fevrier Planning_Annuel_Feries Planning_Annuel_Decembre Planning_Annuel_Avril

Téléchargement : gestion_planning_annuel

Comments are closed.