Λογιστικά και την ισορροπία της ένωσης

On 25 July 2014 by modeles-excel

Présentation du fichier

Αυτό το αρχείο θα σας επιτρέψει να κάνετε τη λογιστική διαχείριση του μια ένωση χωρίς λογιστικών εννοιών. Μπορείτε να κάνετε εγγραφή και εξόδους, δηλώσεις εισοδήματος, κλίμακες για σύλλογο ή την ομοσπονδία σας

Auteur :

Capture(s) d’écran :gestion_comptabilite_association_1 gestion_comptabilite_association_2

Téléchargement : gestion_comptabilite_association

Comments are closed.