Calculer sa capacité d’emprunt immobilier

Présentation du fichier Combien puis-je emprunter avec mes revenus ? Ce fichier...

06th Aug
Off

Analyse technique et graphiques boursiers

Présentation du fichier Pour la première fois sous exce,l la fameuse Break...

05th Aug
Off

Surveillance continue et l’évaluation périodique des investissements

Présentation du fichier Ce fichier permet de surveiller en continu et évaluer...

04th Aug
Off
Seguimento dos investimentos do mercado de accións

prezos automáticas de accións de recuperación vía MSN

Presentación do ficheiro Este ficheiro é usado para descargar automaticamente claro ...

03rd Aug
Off

Calculando a rendibilidade dos depósitos fixos

Presentación Este ficheiro permite que calcular un investimento ...

22nd xullo
Off

Cálculo dos investimentos de maior retorno a menor risco

Presentación Este ficheiro calcula as ponderacións boa de capital de investimento ...

22nd xullo
Off

Calcul du prix d’une option call ou put par Black and Scholes

Presentación Este ficheiro pode calcular o prezo dunha opción ...

15th Jul
Off
Calcul du prix d'une option call ou put par Black and Scholes

Tenue de compte bancaire

Presentación Este ficheiro permitirá que manteña as súas contas ...

08th Jul
Off