Suivre ses comptes bancaires

Présentation du fichier Ce fichier permet de suivre ses comptes bancaires en...

06Thug
rho tawm hauj lwm

Gestion d’un planning annuel

Présentation du fichier Ce fichier permet de gérer un planning annuel et...

06Thug
rho tawm hauj lwm

Calculer sa capacité d’emprunt immobilier

Présentation du fichier Combien puis-je emprunter avec mes revenus ? Ce fichier...

06Thug
rho tawm hauj lwm

Base de données de fournisseurs

Présentation du fichier Ce fichier permet de gérer une base de données...

05Thug
rho tawm hauj lwm

Muab cov qauv qhia txog cov qoob loo

Cov ntaub ntawv thov Overview no yog siv los tsawg zog me ntsis..

05Thug
rho tawm hauj lwm

Calcul d’amortissement et immobilisations

Présentation du fichier Ce fichier permet de réaliser des calculs d’amortissement et...

05Thug
rho tawm hauj lwm

Analyse technique et graphiques boursiers

Présentation du fichier Pour la première fois sous exce,l la fameuse Break...

05Thug
rho tawm hauj lwm

Txheej ib daim kab xev

Kev nthuav qhia txog cov ntaub ntawv no tso cai rau koj luaj li cas rau koj..

04Thug
rho tawm hauj lwm

Surveillance continue et l’évaluation périodique des investissements

Présentation du fichier Ce fichier permet de surveiller en continu et évaluer...

04Thug
rho tawm hauj lwm
Surveillance continue des investissements boursiers

Kev sib tshuam ntawm ib tug ncej rectangular ncej

Daim ntawv thov Overview No yog siv los ua kom muaj kev sib tshuam rau....

03Lub yim hli ntuj
rho tawm hauj lwm