Izračun armiranobetonskih stebrov

On 5 Avgust 2014 by modeles-excel

Présentation du fichier

Ta datoteka se uporablja za oblikovanje armiranobetonskih stebrov v skladu z EC2 in ANF. Uporabno za pisarniške konstrukcijske pisarne.

Auteur :

Capture(s) d’écran:Post-izračun z minimalno ojačitvijo Izravnava pravokotne polnosti_kalkulacija DiagramInteractionPotectRectangulaire_Calcul CalculPoteaux_EC2_ANF_Methodes CalculPoteaux_EC2_ANF_Interaction CalculPoteaux_EC2_ANF_Faessel IzračunPoles_EC2_ANF_Attentes

Téléchargement : CalculPoteaux_EC2_ANF

Comments are closed.