Menaxhimin e një orar vjetor

On 6 gusht 2014 by modeles-excel

Présentation du fichier

Kjo skedë është përdorur për të menaxhuar një orar vjetor dhe të njohin paraqitur leje, ore ka punuar gjatë disa viteve me festat publike franceze si një combo. Aftësia për të menaxhuar dymbëdhjetë kodet mungesë, të përcaktojë dhe të zbatojë një cikël pune personale në orar, krijuar një përmbledhje vjetore nga arsyeja dhe ditën e javës, konfiskimi i combo me orar, gjeneruar një kalë të planifikojë për dy vjet.

Auteur :

Capture(s) d’écran :gestion_planning_annuel gestion_planning_annuel Planning_Annuel_Septembre Planning_Annuel_Octobre Planning_Annuel_Novembre Planning_Annuel_Modele Planning_Annuel_Mars Planning_Annuel_Mai Planning_Annuel_Juin Planning_Annuel_Juillet Planning_Annuel_Janvier Planning_Annuel_Fevrier Planning_Annuel_Feries Planning_Annuel_Decembre Planning_Annuel_Avril

Téléchargement : gestion_planning_annuel

Comments are closed.